Uzayın ne kadar derinine bakarsak büyük patlamaya biraz daha yaklaşmış oluruz. Milyarlarca ışık yılı uzaktaki yıldızların ışığı bize milyarlarca yılda ulaşır. Gökyüzüne baktığımızda aslında birçok yıldızın ve galaksinin milyarlarca yıl önceki halini görürüz. Bu çok uzak yıldızların dalgaları bize gelene kadar o kadar çok uzar ki artık radyo dalgalarına dönüşür. Bu antik ışığı ancak teleskoplar ile görebiliriz.

Gökyüzüne baktığımızda Aslında birçok yıldızın de galaksinin milyarlarca yıl önceki halini görürüz. Bu yıldızlar o kadar uzaklardadır ki birçoğunun ışıkları bize ulaşana kadar sürekli uzayarak radyo dalgalarına dönüşür. Ancak yine de evrenin başlangıcına dair kesin bir kanı da bulunamıyor. Evrenin oluştuğu antik zamanlarda eğer Big Bang teorisi doğruysa oluşan her bir hidrojen atomu için bir de anti hidrojen atomu oluşmalıdır, yani başka bir deyişle madde evreni mümkünken anti madde evreni de mümkün olmalıdır. Buna daha açık bir çerçeveden bakarsak, gökyüzüne baktığımızda maddelerden oluşan yıldızlar, galaksiler, bulutsular gördüğümüz gibi diğer evrende veya big bangden çok önceki evrende anti madde evreninin de mümkün olabilmesi gerekmektedir.

Basitçe bir el bombasının infilak etmesi gibi, big bang noktacığı da sadece madde fırlatarak madde evreninini mümkün kılmak yerine her yöne saçılarak evreni oluşturduğu gibi, anti maddenin daha yoğun geldiği veya maddenin tamamının sönümlenerek anti maddenin kendi hâkimiyetini kurduğu küçük evrencikler de oluşturacaktır. Başka bir deyişle gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz madde evreni gibi bir anti madde evrende mümkün olmalıdır. Bugün madde evrenin genişlemesi teorik olarak bir zamanlar anti madde evrenin yeterince genişleyip artık genişleme limitini doldurulmasıyla kendi içine büzüşmeye başlaması ve bu büzüşmeyle başka bir noktada yeni bir evreni şişirmesi söz konusu olabilir. Bu durumda anti madde evrenin kendi içine büzüşmeye başladığı ilk nokta, Big bang anını ve büzüşmeye devam etme süreci de madde evreninin genişlemeye başladığı günümüzü sembolize eder. Dolayısıyla kendi evrenimiz yani madde evreni yeterince genişlerse ve genişleme limitini doldurursa, kendi içine büzüşmeye başladığı andan itibaren big bang’in başladığı noktadan madde evreni anti madde evreninin big bang’ini tetiklemiştir. Bu durum madde evreninin kıyametinin başlangıcı anti madde evreni için de bir doğum anı (big bang)dır.

Şekil itibariyle ağızlarından birbirine yapıştırılmış iki balon gibi, bir evren şişme limitine ulaştığında diğer evren tamamen sönük halde olacak ve bu andan itibaren şişkin evrenin kıyameti sönümlenen evreninse yeniden big bang süreci başlayacaktır.

İsmail BOZDOĞAN
Evrim Tugay MUTLU

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir